řeka Otava

06.02. 2015 13:13

Řeka Otava - jedna z nejoblíbenějších vodáckých tras

Řeka Otava - jedna z nejoblíbenějších vodáckých tras
Řeka Otava je levostranným přítokem naší nejdelší řeky, Vltavy. Sama je dlouhá téměř 112 km a její plocha činí 3842 km². Otava protéká skrze západní a jižní Čechy a vzniká soutokem řeky Vydry a řeky Křemelné, která se nachází u Čeňkovy pily na Šumavě.