Rafting na českých řekách

Rafting na českých řekách

15.02. 2015 17:14

Vltava - nejnavštěvovanější vodácká trasa

Vltava - nejnavštěvovanější vodácká trasa
Vltava je nejdelší a nejvodnatější řekou v Čechách. Je nazývána královnou českých řek. Plocha povodí na území České republiky činí 26 863 km², zbytek zasahuje na území Rakouska 921 km² (především povodím Lužnice a Malše) a na území Německa 306 km² (především povodím Berounky a Studené Vltavy).

06.02. 2015 13:13

Řeka Otava - jedna z nejoblíbenějších vodáckých tras

Řeka Otava - jedna z nejoblíbenějších vodáckých tras
Řeka Otava je levostranným přítokem naší nejdelší řeky, Vltavy. Sama je dlouhá téměř 112 km a její plocha činí 3842 km². Otava protéká skrze západní a jižní Čechy a vzniká soutokem řeky Vydry a řeky Křemelné, která se nachází u Čeňkovy pily na Šumavě.