Vltava - nejnavštěvovanější vodácká trasa

Vltava je nejdelší a nejvodnatější řekou v Čechách. Je nazývána královnou českých řek. Plocha povodí na území České republiky činí 26 863 km², zbytek zasahuje na území Rakouska 921 km² (především povodím Lužnice a Malše) a na území Německa 306 km² (především povodím Berounky a Studené Vltavy).

8 (2)

Pramen: soutok Teplé a Studené Vltavy v nadmořské výšce 715,21 km, je oblíbeným místem pro vodáky.

Od pramene k ústí dosahuje délky 430km. Vodácky nejfrekventovanější je tok řeky Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem nad Vltavou.

Za hlavní pramennou větev je považována Teplá Vltava. Pramení na Šumavě, na východním svahu Černé hory ve výšce 1 172m n.m a je znám jako chráněné území Pramen Vltavy. Několik prvních kilometrů jde o malou říčku, nazývající se Černý potok.

Od ústí Vydřího potoka v obci Borová Lada 890m n.m se již navývá Teplá Vltava, na niž navazuje Vltavský potok, známý též jako Malá Vltava. Ten pramení v Pláňském polesí ve výšce 1 158m n.m. V Národním parku Šumava Mrtvý luh se stéká Teplá a Studená Vltava.

Studená Vltava pramení v Bavorsku pod německým názvem Altwasser nebo Kalte Moldau, překračuje české hranice u obce Haidmühle. Od soutoku obou hlavních pramenných toků Teplé a Studené Vltavy se dále nazývá Vltava.

Na horním toku Vltavy je postavena nejznámější přehrada Lipno. Lipno neboli Lipenská přehrada je největší vodní plochou u nás a zajišťuje celoroční splavnost řeky. Dále směřuje údolím pod Čertovou stěnou, nazývaným Čertovy proudy. Jde o jednu z nejtěžších vodáckých a slalomových tras na světě. Pod vodní nádrží Lipno protéká Vyšším Brodem, kde se nachází vodní nádrž Lipno II, takzvaná mini nádrž.V tomto úseku se proud znovu uklidní a je zde třeba věnovat zvýšenou opatrnost. Z důvodu odtoku řeky kanálem do podzemní elektrárny nádrže Lipno II, je koryto řeky téměř bez vody.  Za Vyšším Brodem se tok až do svého konce stáčí k severu.  Na středním toku vytváří Vltava četné meandry (zákruty vymleté vodou). Protéká Rožmberkem nad Vltavou, historickým jádrem Českého Krumlova, dále pak Zlatou Korunou, mine keltské oppidum Třísov a zřáceninu hradu Dívčí Kámen, posléze meandruje na okraji Blanského lesa a přes České Budějovice vtéká do Budějovické pánve. Odtud přibírá Malši, pokračuje do Hluboké nad Vltavou.

Následuje další soustava vodních děl takzvané Vltavské kaskády.

Hněvkovická přehrada je třetí přehradní nádrží a byla vybudována z důvodu zásobování nedaleké jaderné elektrárny Temelín. Za městem Týn nad Vltavou, se k Vltavě připojuje řeka Lužnice. Vodáci zde projíždí jezem s plavební komorou Kořensko.

Dále se řeka vlévá do vodního díla Orlík, se kterým bylo současně vybudováno vodní dílo Kamýk, jako jeho vyrovnávací nádrž.

Poté se objeví hluboké a romantické údolí Slapské přehrady, která se nachází v místech bývalých a vodáky oblíbených Svatojánských proudů, kdysi jednoho z nejkrásnějších úseků řeky.

Na svém toku směrem do hlavního města, jsou postaveny ještě další dvě přehrady – Štěchovice a Vrané nad Vltavou.

Po průtoku hlavním městem se u města Davle do Vltavy vlije zprava řeka Sázava a u Zbraslavi z levé strany Berounka. Následují Kralupy nad Vltavou a svůj tok končí v rovinaté oblasti u Mělníka, ve výšce 156m n.m., kde se stéká s Labem. Labe protéká Německem a ústí do Severního moře.

8 (7)

Obtížnost jednotlivých úseků:

Úsek                                                  Říční km                                   Obtížnost

Horní Kvilda- Borová Lada

424.3- 416.6

WW I-II

Borová Lada- Horní Vltavice

416.4- 403.0

WW I

Horní Vltavice- Lenora

403.0- 396.3

ZWC +

Střední Lenora- Soumarský most

396.3- 389.8

ZWC

Soumarský most- Nová Pec

389.3- 363.7

ZWB

Nová Pec- hráz Lipno I

363.7- 329.5

ZWA

Hráz Lipno I- Loučovice

329.5- 322.0

WW III-IV

Loučovice- hráz Lipno II

322.0- 318.7

WW IV- V+

Dolní Lipno II- Boršov n.V

318.7- 248.8

WW I-

Boršov- ústí do Labe

248.8- 0.0

ZWB

Tok - vltava

Co nabízí Vltava vodákům?

Vltava je bezesporu nejnavštěvovanější řekou. Pod vodní nádrží Lipno je celoročně garantován minimální průtok, z tohoto důvodu je splavná i v období sucha. Na řece je množství jezů, které jsou sjízdné a mají převážně vorovou propusť. Na některých částech řeky jsou jistá omezení, například z národního parku Šumava je zakázaný sjezd do Borové Lady. Abyste neporušili tyto omezení a nevystavili se tak problémům s placením pokuty, sledujte aktuální omezení na stránkách www.npsumava.cz. Od Nové Pece není plavba již nijak omezena. Řeka dále nabízí 6 stupňů vltavské kaskády, na které najdete množství vodních přehrad. Využít můžete i lodní dopravu, a pokud poplujete dále, využijte plavebních komor s omezenou provozní dobou.

Pro bezstarostnou plavbu je tu pro Vás půjčovna lodí Vltava!

8 (1)

8 (3)

8 (5)

8 (6)

8 (4)