Řeka Otava - jedna z nejoblíbenějších vodáckých tras

Řeka Otava je levostranným přítokem naší nejdelší řeky, Vltavy. Sama je dlouhá téměř 112 km a její plocha činí 3842 km². Otava protéká skrze západní a jižní Čechy a vzniká soutokem řeky Vydry a řeky Křemelné, která se nachází u Čeňkovy pily na Šumavě.

Řeka protéká hned několika městy a jedním z nich je Písek, kde je Otava přemostěna nejstarším kamenným mostem v České republice, který pochází ze 13. století. Nejhlubší místo řeky činí 7,5 metru a tato hloubka byla naměřena u Přeborovic na Strakonicku. Dále řeka protéká Horažďovicemi a Sušicemi. Do Otavy se vlévají řeky Blanice a Lomnice a ona sama se pak pod zvíkovským hradem vlévá do Vltavy a posledních 19 km řeky je součástí Orlické přehrady.

Pro Vaši bezstarostnou plavbu je tu půjčovna lodí Otava.

Řeka Otava

Využití řeky

Historie

Řeka byla hojně využívána i v dřívější době, na jejích březích se rýžovalo zlato, proto je řeka často označována jako zlatonosná. V 18. a 19. století byla rozšířena voroplavba a splavování dřeva, dokonce se zde lovily perlorodky.

Současnost

V současné době je Otava využívána hlavně za účely vodáctví. Na úseku mezi Pískem a Zvíkovem je 5 jezů, které jsou bohužel v tak havarijním stavu, že je v těchto místech řeka nesplavná. Nejnáročnější a nejpopulárnější úsek se nachází na Šumavě u Čeňkovy pily a je vhodný skutečně pouze pro ty nejzkušenější vodáky. Nicméně v tomto úseku platí jistá omezení, protože zde řeka protéká národním parkem. Dalším úskalím je to, že je tato částí sjízdná pouze za vyššího vodního stavu a pouze se zavřenou lodí. Od Radešova se už můžou zapojit i vodáci s otevřenými loděmi, bohužel v období letních měsíců je zde často málo vody. Pod Sušicí, kde řeka opouští Šumavu, je sjízdná obvykle celoročně. Pod Horažďovicemi je tok opět uklidněn a u Katovic se stává takřka nížinnou řekou.

Nebezpečné jezy na Otavě:

ř.km 92,3 jez Sušice, přenášejte vpravo

ř.km 70,8 jez Svaté Pole, přenášejte vpravo

ř.km 53,8 jez Strakonice, přenášejte vlevo

 

Lokalita

Říční kilometr

Obtížnost

Čeňkova Pila - Radešov

112,9 - 106,6

WWII - III

Radešova - Sušice

106,6 - 95,5

WWI

Sušice - Putim

95,5 - 32,8

ZWC

Putim - Písek

32,8 - 25,2

ZWA

Písek - Vrcovice

25,2 - 19,3

ZWC

 

Obvyklý začátek plavby

Sušice

ř.km 89,7

Obvyklý konec plavby

Písek

ř.km 26,5

Řeka Otava

Řeka Otava

Řeka Otava

Řeka Otava