Řeka Morava

Snad každý známě řeku Moravu. Nicméně už málo kdo ví, že pramení na úbočí Kralického Sněžníku a jedná se o největší řeku Moravy, která protéká všemi důležitým moravskými městy, jako například Olomoucí, Kroměříží, Otrokovicemi, či Uherským Hradištěm. Řeka Morava má svou roli také co se týká hraničního rozdělení – právě poblíž města Rohatec se stává hraniční řekou, kdy udává hranici mezi Českou republikou a Slovenskem. S řekou Moravou se můžeme pomyslně rozloučit u Děvína, kde se po 354 km vlévá do řeky Dunaj.

Co se týká Kralického Sněžníku, tak řeka Morava není jedinou řekou, která zde pramení. Kromě ní má svůj počátek zde také řeka Liptovský potok a Kladská Nisa. Zajímavostí je, že každá z těchto řek ve finále odtéká do jiného moře. Morava do Černého Moře, Liptovský potok do moře Severního a Kladská Nisa zase pro změnu do Baltského moře.

Řeka Morava je pro turistické lodě otevřená a sjízdná nejvýše z Hanušovic. Jestliže se jedná o suchý rok, je na místě začínat až o 30 km níže, konkrétně v Postřelmově, kde se do Moravy vlévá říčka Desná, která vodnímu toku Moravy výrazně pomáhá. Úsek z Hanušovic do Postřelmova má spíše horský charakter, tzn. užší místa, časté zatáčky s naplaveninami, či ostré meandry. V tomto úseku je důležité, aby alespoň zadák v každé loďce už měl za sebou určité zkušenosti s řízením lodě.

Řeka Morava - Wikipedia

Bezpečnost především

V případě, že je vodní stav toku průměrný, či popřípadě nižší, je doporučováno jej sjíždět na plastových kánoích, než například na nafukovacích Pálavách a raftech. Rozhodně není na místě podceňovat bezpečnost, tudíž vesty alespoň před jezy je rozhodně na místě si vzít. Pro děti a méně zkušené vodáky je vesta nepsanou povinností na celém úseku řeky.

Jestliže nemáte své vlastní vybavení na sjíždění řeky, můžete si jej půjčit například v Přerově nebo v Olomouci, kde jsou na vysoké úrovni vybaveny půjčovny lodí (v nabídce jsou jak plastové kánoe, tak i nafukovací Pálavy).

Morava

Řeka Morava se využívá nejen k zavlažování, ale také k zisku vodní energie. Jedná se o jednu z nejvíce upravených řek na našem území. Jako pojistka proti povodním slouží na řece Moravě četné hráze a také odlehčovací ramena. V okolí řeky Moravy byste jen těžko hledali kempy (až na výjimky), které jsou například v okolí Vltavy a jiných českých řek samozřejmostí. Za nejkrásnější úsek je považováno litovelské Pomoraví, které si určitě vychutnáte. Je zde lesnatá CHKO, kde je zakázáno táboření a můžete zde spatřit i bobry. Za nejnebezpečnější úsek je považován nejhořejší úsek. Konkrétně se jedná o ř. km 329,8 – jez Krupá (doporučuje se přenést vpravo), ř. km 262,1 jez Mladeč (můžete přenést bezpečně na obou stranách). Pozor si také dejte ve středním úseku na padlé stromy. Obvyklý začátek a konec bývá na těchto místech: Velká Morava 344, Malá Morava 336.8, Hanušovice 328.1, Ruda 315.2, Postřelmov 301.5, Moravičany 272.8, Olomouc 234.6, Kroměříž 192.8, Rohatec 123 km. Plavbu lze spojit s řekou: Moravská Sázava, Bystřice, Bečva a Mlýnský náhon.

Řeka Morava - Wikipedia

Charakter řeky Moravy

Řeku Moravu můžeme rozdělit na tři úseky: horní, střední a dolní. Horní úsek začíná u Hanušovic. Šířka koryta v tomto úseku je 3-7 m. V jeho okolí je mnoho lesů, luk a údolí. Doporučenými loděmi jsou rafty, kajaky a nafukovací Pálavy. Horní úsek je převážně pro zkušené vodáky. Rychlost plavby v tomto úseku je 7-8 km/h. Střední úsek je obklopen loukami a lesy a šířka koryta je 10-20 m. Lodě jsou doporučeny otevřené a tento úsek je doporučen spíše pro znalé vodáky. Rychlost plavby na středním úseku je 4-5 km/h. Šířka koryta v dolním úseku je 20-30 metrů a je obklopena spíše loukami. Typ lodě je doporučován otevřený a tento úsek je vhodný i pro naprosté začátečníky. Rychlost plavby na dolním úseku je 4 km/h.

Lokality a obtížnosti řeky

Řeku Moravu lze rozdělit na několik lokati. Jedná se konkrétně o:

  • Chata Viléminka – Velká Morava, ř. km 352-344, obtížnost WW III – IV
  • Velká Morava – Hanušovice, ř. km 344 – 328, obtížnost WW II
  • Hanušovice – ústí Desné, ř. km 328 – 301, obtížnost WW I
  • Ústí Desné – ústí do Dunaje, ř. km 301 – 0, obtížnost ZWC -B

Nejčastější začátek trasy je na ř.km 328 u Hanušovic a nejčastější konec je na ř. km 234 u Olomouce.

Řeka Morava - Wikipedia

Řeka Morava - Wikipedia