Řeka Bílina – celoročně sjízdná řeka

Geografie

Řeka Bílina protéká okresy Chomutov, Most, Teplicemi a Ústí nad Labem, Krušnými horami a Českým středohořím. Levostranný přítok Labe tvoří říční osu SV poloviny Mostecké pánve, tok má celkovou délku 81,4 km, ale pouhá 1/6 je přírodního rázu, sjízdný úsek představuje cca 49 km. Povodí má plochu 1071 km².

Řeka Bílina

Historie názvu

Některé starší texty a mapy uvádí německý název Biela (Biela Fluss, Biela Bach), do češtiny přepisováno jako Bělá, což mohlo být mylně zaměňováno za řeku Bělá v Jeseníkách. Název Bělá uvádí rovněž lidová slovesnost.

Bílina - průběh toku

Řeka Bílina pramení v Loučenské hornatině Krušných hor v katastrálním území Radenov v nadmořské výšce 825 m n. m.

Zpočátku řeka plyne východním směrem, u Orasína se obrací na jih a Telšským údolím se ubírá k Jirkovu, kde vystupuje z Krušných hor do Mostecké pánve.

Na dalších kilometrech v horách je řeka Bílina notně zasažena povrchovou těžbou hnědého uhlí a její tok je tak výrazně regulován. Na Bílině leží vodní nádrž Újezd a směrem k Mostu vede skrze uměle vytvořený Ervěnický koridor. Až do 20. století řeka protékala Komořanským jezerem, nicméně v důsledku důlní činnosti došlo v roku 1835 k umělému vysušení.

Od Rudolic je řeka ideální pro plavbu, s peřejnatým úsekem až k Obrnicím. Následujících 13 km je regulováno, ale již od Světce je řeka ve svém původním krajinném rázu bez omezení. Koryto řeky je úzké a hluboké, rychlý proud vytváří přírodní překážky, zejména ve formě popadaných stromů. Poslední část řeky je silně znečištěna chemickým odpadem ze závodů v Ústí nad Labem.

Řeka Bílina

Sjezd Bíliny

Bílinu lze sjíždět po celý rok, úsek určený pro plavbu mezi Rudolicemi a obcí Ohníč lze sjet zhruba za 3 až 4 hodiny, úsek Ohníč do Ústí nad Labem trvá 5 až 7 hodin.

Bílina

Využití

De facto na celém toku se podepsalo dřívější masivní znečišťování z chemických závodů v Záluží u Litvínova. V 90. letech 20. století došlo ke zlepšení a postupnému pročišťování koryta. Většími sídly na toku jsou Jirkov, Most, Bílina a Ústí nad Labem. Na toku se nacházejí také národní kulturní památky, jako například Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče.

Řeka Bílina

Souhrn informací

Pramen: Krušné hory severně od Chomutova

Délka toku (sjízdné) v km: 49

Obtížnost:

          Úsek                                        Říční   km               Obtížnost

horní Rudolice - Obrnice              48.5 - 46.1                WW I

            Obrnice - Dolánky             46.1 - 26.3                 ZW

 dolní Dolánky - ústí do Labe       26.3 - 0.0                  WW I

Koryto řeky je místy regulováno s překážkami v podobě padlých stromů. Na řece najdeme málo jezů, avšak na některých místech je velmi znečištěna, zejména pak při průtoku mezi Trmicemi, kde protéká městem a mezi továrnami. Sjezd je tedy ideální ukončit před Trmicemi.

Přístup k řece: silnice i ČD

Tábořiště: Bílina-Kyselka

Řeka Bílina - mapa