Řeka Berounka – doporučovaná řeka začátečníkům

Začátek řeky Berounky se nachází na okraji města Plzeň, kde jsou spojeny čtyři řeky, které odvodňují plzeňskou kotlinu. Jedná se o řeky Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava. Řeka Berounka je pojmenována po soutoku řek Mže a Radbuzy. Na ř. k. 63,4 se Berounka vlévá do Vltavy a je jejím nejsilnějším přítokem. Začátek řeky Berounky nejdříve teče na severovýchod a od Roztoku Křivoklátu se prudce obrací na jihovýchod. U Řevnic se Berounka stáčí opět na severovýchod. Řeka Berounka je dlouhá 138,9 km a její rozloha je 8 860 km2.

8 (9)

Řeka Berounka nejprve teče rozšířenou krajinou plzeňské kotliny a blízko západočeské metropole se zužuje do krásné a romantické krajiny, která je porostlá stromy a je tvořena strmými skalními ostohy a rozmanitými loukami. Tento úsek je zájemci o vodáctví velmi často navštěvován. Až do Roztok je úsek částečně obydlen a díky tomu je zde minimu negativních vlivů civilizace. Od Roztok do Zadních Třebání se krajina trochu rozchází a obydlené části se rozrůstají, kde také stále přibývají chatové oblasti a pod městem Beroun se střídají skaliska Českého krasu, které tvoří vápencové stěny. Ve spodní oblasti řeky Berounky se střídavě mění lesní porost s početnou rekreační zástavbou. Řeka Berounka je po celé své délce velmi klidným tokem, kde se nachází táhlé úseky bez proudu. Na Berounce jsou také jezy, které neobsahují propusť nebo obsahují propusť, ale ta je trvale uzavřená.

Úsek Plzeň - Roztoky je dlouhý 175,6 km, spád má 1,2‰ a obtížnost je ZW. Úsek Roztoky - ústí je dlouhý 63,3 km, spád má 0,7‰ a obtížnost je ZW.

Řeka Berounka je až na pár výjimek sjízdná po celý rok. Deště ovlivňují stav hladiny, ale množství vody také ovlivňuje vypouštění vody z přehrad Hracholusky na Mži a České údolí na Radbuze. Vlevo u silničního a železničního mostu v Plzni na ř. km 137,0 a vpravo pod Berounem na ř. km 34,0 jsou minimální stavy na vodočtech rozhodnými pro sjízdnost toku. Na těchto vodočtech by neměla hodnota klesnout pod 60 cm. Berounku je možné sjíždět i za nižšího stavu vodní hladiny, což je díky malému spádu, častým jezům a řečišti bez kamenů. Je velmi důležité si být vědomi, že se občasně objeví i mělčiny, kde je část vody odváděna náhony.

Mezi městem Plzní a Skryjemi je údolí, které je v poměrně velké vzdálenosti od komunikací, a proto je dopravení se k řece možné pouze v lokalitách, kde se silnice kříží s řekou (Plzeň, Bukovec, Dolany, Nadryby, Liblín a Skryje). V částech, kde je silniční komunikace mnohem blíže k toku, mohou vodáci takřka kdekoli ukončit nebo naopak zahájit svou plavbu. Pokud cestujete vlakem, tak přístup k řece je omezen od města Chrást až po Roztoky, včetně Plzně, protože se železnice vůči toku zcela vyhýbá. Pokud vodáci bez automobilů chtějí ukončit plavbu a nevlastní nafukovací lodě, je možné toto uskutečnit pouze v Berouně nebo na Vltavě v Praze - Bráníku. Na řece Berounce se rychlost plavby pohybuje nejčastěji okolo 4 až 5 km/h a kompletně celý tok lze, včetně nutných zastávek, sjet za 4 až 6 dní.

Území kolem řeky Berounky je zahrnuto do několika chráněných území o velké rozloze, protože toto území patří k nejhodnotnějším dochovaným částem přírody. V horním toku se nachází přírodní parky, které známe pod názvy Horní Berounka, Rohatiny a Hřešihlavy. Ve středním toku nalezneme chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Křivoklátsko a v dolním toku se nachází chráněná krajinná oblast (CHKO) Český kras. V nedalekém okolí toku Berounky lze tábořit pouze v oficiálně provozovaných kempech a tábořištích. Krásné a romantické zákoutí velice často svádí k volnému táboření. Řeku Berounku obklopuje velký počet ubytoven, hotelů a rekreačních center.

Většinou se s plavbou začíná v Chrástu u Plzně, kde je tábořiště Dolanský most ř. km 124,8. A častý konec plavby se uskutečňuje na Karlštejně, kde je tábořiště ř. km 25,3.

8 (4)

Jezy se zvýšeným nebezpečím

Přeneste vlevo - ř. km 35,3 Beroun

Přeneste vpravo - ř. km 16,0 Dobřichovice.

Tábořiště pro vodáky

Tábořiště pro vodáky jsou Dolanský most, Rybárna, Butov, Skryje, Roztoky u Křivoklátu, Zbečno, Račice, Žloukovice, Nižbor, Beroun, Srbsko, Karlštejn a Zadní Třebaň.

Pro Vaši bezstarostnou plavbu je tu půjčovna lodí Berounka!

8 (5)

8 (2)