Ohře - řeka, která Vás potěší a překvapí

Ohře je řeka pramenící v Německu, konkrétně v Bavorsku v přírodní rezervaci Smrčiny. Zde je řeka pojmenována Eger. Řeka je dlouhá celých 316 km. Od hradu Hohenberg je celoročně sjízdná až do Čech, kde její délka činí okolo 246,5 km. Po Vltavě je Ohře druhým nejdelším levostranným přítokem Labe. Nicméně na velké části řeky, která se nachází v České republice je plutí zakázáno, a to zvláště kvůli výskytu bobrů, kteří jsou chránění.

Ohře - řeka

Horní tok řeky je lučinatého charakteru a z valné části je klikatý. První peřeje začínají před Loktem, který je nejvyhledávanějším úsekem s dlouhou řadou turistických zajímavostí. Výskyt peřejí dále narůstá za Karlovými Vary a zklidnění se dočkáte až před Kadaní. Na své další cestě Ohře napájí vodní nádrž Nechranice a odtud dále pokračuje do Žatce a Loun. Zdejší jezy jsou ale již nesjízdné.

Na řece se nachází soustava přehrad, díky kterým se její hladina stává stálou a vytváří tak dobré podmínky pro vodáky. Ohře je druhá nejlépe tekoucí řeka u nás. Chystáte-li si užít vodácké léto, neváhejte a svou pozornost upřete na Ohři. Kromě stálého toku vody Vám řeka nabízí krásnou krajinu, množství kulturních památek, jako jsou hrady, zámky nebo skalní město Svatošské skály, tábořiště a hlavně zajímavý vodácký terén. Ten potěší jak milovníka dobrodružství, tak fanouška spíše poklidné plavby.

Náš tip: Půjčovna lodí Ohře

Půjčovna lodí Ohře

Trasa a její plánování

Vodácky nejvyhledávanějším úsekem je úsek začínající v Lokti a končící ve Vojkovicích. Nejspíše zejména kvůli množství turistických aktivit, které úsek nabízí. V této části řeky se, mimo jiné, nachází dva nejnebezpečnější jezy Tuhnice a Radošov, které lákají mnoho milovníků dobrodružství. Dále jsou velmi oblíbené kratší výlety (jedno nebo dvoudenní), které obvykle končí v Karlových Varech nebo ve Vojkovicích.

Úsek začínající v Chebu a končící v Klášterci nad Ohří je dlouhý 117 km. Existují zdatní vodáci, kteří jsou schopni tento úsek zvládnout sjet za 4 nebo 5 dní. Avšak tento časový údaj nepočítá s žádnými výlety. Nicméně jen málo vodáků vyznává tento styl jízdy, to spíše sportovci. Valná většina vodáků sjíždí řeku hlavně kvůli zážitkům, které nasbírají během jízdy. Výlety na historické památky, návštěvy přírodních zajímavostí nebo tábořišť. Patříte-li mezi tento typ výletníků, můžete tento úsek zvládnout rekreačním tempem přibližně za 6 až 8 dnů s rychlostí okolo 5-6 km/h.

Většina vodáků, která se chystá na ještě delší vodácký výlet, zahajuje svou plavbu na Lokti, v Tršnici nebo Kynšperku nad Ohří, jen malá část upřednostňuje úsek z Chebu nebo Sokolova. Nejčastějším cílem bývá Klášterec nad Ohří nebo Vojkovice, méně často jsou cesty zakončené v osadě Lužný u Perštejna nebo v Kadani.

Do budoucna se, doufejme, budeme moci těšit na další zajímavou alternativu výletu a plavby, která by začínala v Německu. Německá část Ohře je splavná v délce 20 km. Bohužel se ale v této době z obou stran řeší problematika bobrů, kteří na tomto úseku žijí a také podmínky, za jakých bude možný přejezd přes hranice na plavidlech.

Rafting Ohře

Obtížnost trasy a nebezpečné jezy

  • ZW A - obtížnost: lehká - stojaté vody (přehrady, jezera apod.); nutná znalost základního záběru a řízení lodi
  • ZW B - obtížnost: lehká - klidné, slabě proudící vody (2 - 3 km/h); stejné nároky jako u ZW A
  • ZW C - obtížnost: mírně náročnější - mírně proudící vody (3 - 5 km/h) nebo slabě proudící toky v klikatém a zarostlém řečišti s občasnými a krátkými peřejemi; nutná znalost základního záběru a včasného zastavení v případě objevení se nečekané a nenadálé překážky
  • WW I - obtížnost: mírně pokročilý- lehká voda, pravidelné proudnice a vlny, malé peřeje, přehledné klikaté toky; nutná znalost ovládání lodě na tekoucí vodě a znalost čtení vody *

Lokalita

Říční kilometr

Obtížnost *

Cheb - Dalovice

239,8 - 173,5

ZW C

Dalovice - Perštejn

173,5 - 139

WW I

Perštejn - Kadaňský

139 - 125,8

ZW B

Kadaňský st. - hráz Nechranice

125,8 - 103,4

ZW A

hráz Nechranice - ústí do Labe

103,4 - 0,0

ZW B

Obvyklý začátek plavby:

Tršnice u Chebu

ř.km 235,2

Obvyklý konec plavby:

Klášterec nad Ohří

ř.km 131,5

 

Nebezpečné jezy

Říční kilometr

Úsek

Přenos

209,0

Hlavno - Černý Mlýn

přenášejte vlevo

178,3

Tuhnice - Karlovy Vary

přenášejte vlevo

158,0

Radošov

přenášejte vlevo

132,6

6 Klášterec nad Ohří

přenášejte vpravo

Mapa povodí Ohře

Propusti a zdolávání jezů

Na řekách bývají běžné sportovní nebo vorové propusti, ty však na většině jezů nacházejících se na Ohři nenajdeme. Některé mají ve výjimečném případě propusti štěrkové, ty ovšem bývají trvale zavřené.

Nejbezpečnější a zároveň doporučený způsob zdolávání jezů je prostý přenos lodě po břehu nehledě na to, že je to způsob nejnamáhavější. Jste-li romantik, zajisté oceníte možnost tzv. koníčkování (spouštění lodí po úvazu, hrázi nebo propustí ze břehu nebo pilíře propusti)nebo přetahování lodí po hrázích. Koníčkování se doporučuje obvykle pouze za nižšího stavu vody a pouze u jezů, které mají šikmý profil nebo u jezů nízkých a kolmých (ty je ale možné i sjíždět).

Nejnebezpečnější jezy

Jez Kynšperk nad Ohří, jez u Černého mlýna nedaleko od Tisové, jez v Radošově a všechny ostatní jezy od jezu v Černýši dále patří mezi ty nejnebezpečnější jezy na řece. Není tedy překvapením, že zde došlo už k ne jednomu utonutí. Vznikají pod nimi nebezpečná vývařiště, kde hrozí zvrhnutí lodi, a proto se jezy obvykle nesjíždějí.

Nebezpečí, které Vás možná překvapí, číhá za Pražským mostem v Karlových Varech na říčním kilometru 173,6, pod mostem se totiž tvoří velice nepříjemný vodní válec, který může být velice nebezpečný.

Seznam nebezpečných jezů na horním a středím toku řeky:

ÚSEK

ŘÍČNÍ KILOMETR

Ottův jez v Chebu

240, 0

Jindřichov

237, 05

Kynšperk nad Ohří

218, 6

Černý mlýn - Tisová

209, 05

Radošov

157, 95

Černýš - jez

138, 40

Klášterecký jez

132, 6

Kadaň - jez I. a II.

125,10 a 124,45

Želina -jez

122, 70

 Peřeje

Dovedli byste si představit plavbu bez peřejí? Pevně věřím, že ne, neboť peřeje jsou nedílnou a oblíbenou součástí každé plavby. WWW I +, to je označení obtížnosti, kterou se můžou chlubit úseky jako Hubertus nebo peřeje u Kyselky a Velichova. Na těchto úsecích je vyžadovaná znalost všech záběrů, a to včetně ovládání lodi a osvojení si čtení vody. Nebude pro Vás překvapením, že je doporučeno na těchto úsecích využívat ochranné vybavení (včetně přileb a plovacích vest).

Kánoe Ohře

Raft Ohře