Adrenalinová řeka Vydra

Řeka Vydra se oprávněně řadí k těm nejkrásnějším šumavským řekám. Každý vodák, který se chystá na tuto řeku, se může těšit na malebnou krajinu rezervace Povydří, kterou řeka Vydra protéká. Těšit se můžete na krásných 23 km řeky Vydry. Plocha povodí je 146,2 km² a průměrný ročním průtokem nad soutokem je 4,13 m³/s . Řeka Vydra je, jak již bylo řečeno, nejkrásnější šumavskou řekou, jejímž soutokem s řekou Křemelnou vzniká neméně známá řeka Otava. Od pramene, tedy na horním toku, je řeka nazývána Luzenský potok. Poté, co se řeka vlévá do Březnického potoka, vzniká Modravský potok, který teče do soutoku s Roklandským a Filipohuťským potokem nedaleko osady Modrava. A od tohoto soutoku nese řeka svůj název Vydra. Jak již bylo zmíněno, tak je hlavním zdrojem řeky Vydry, a následně i Otavy, Modravský a Luzenský potok.

Řeka Vydra - NP Šumava

Profil řeky Vydry

Od svého pramene protéká řekaVydra širokým, mělkým údolím, které se následně pod Březníkem zužuje a svahy se mění v příkré. Poté, co se vleje do Modravské kotliny, údolí se opět zužuje. Kromě změn profilu můžete sledovat i změny sklonu. Sklon asi 4‰ se nachází mezi Březníkem a Modravou. Sklon 17,8 ‰ je mezi Modravou a Antýglem. Od Antýglu se sklon postupně zase zvětšuje a svahy jsou příkřejší. Koryto řeky v tomto úseku je zaneseno žulovými balvany, které vznikají silným rozpadem žulového masívu v jejím okolí. Sklon 55,6 ‰ najdete mezi Buchingrovým Dvorem a Hálkovou chatou. Pozor si dejte na žulové balvany, které v tomto místě mají velikost až 3-5 m a řeka vás zde může překvapit prudkými peřejemi.

Řeka Vydra

Zajímavosti o řece

Četné peřeje a kaskády řeky Vydry jsou tvořeny díky balvanitému řečišti. Díky činnosti vody společně s pískem jsou často k vidění na balvanech obří hrnce, které můžete v nejpočetnější skupině vidět u Antýglu. S Křemelkou se Vydra spojuje u Čeňkovy pily a vzniká tak řeka Otava. Známou Turnerovu chatu najdete mezi Antýglem a Čeňkovou pilou, kde si můžete prohlédnout expozici vydry říční, díky které má řeka své jméno. Co se týká nebezpečných úseků, tak je potřeba si dát pozor zejména na velké spády a balvany po celé délce řeky.

Podmínky pro splutí

Pokud plánujete řeku Vydru sjíždět, připravte se na to, že se jedná o poměrně náročnou řeku, kde vás čekají velké spády. V minulosti byla plavba po Vydře zakázána, nicméně v současné době je jen ve fázi omezování. Aktuální stav můžete sledovat na adrese npsumava.cz.

Informace pro vodáky: řeka Vydra je velmi náročná a je pouze pro zkušené vodáky, kteří jsou vybaveni dobrou výzbrojí a výstrojí. Povolený úsek splutí je úsek z Modravy do Antýglu (4,8 km), kde obtížnost nepřesahuje WW III. Nejčastěji je splavnost řeky Vydry omezena obdobím od 15. března do 31. května, a to jen o víkendech v čase 8 až 18 hodin. Obvyklý začátek je na Modravě a konec u Antýglu. Povoleny jsou pouze kánoe a kajaky. Rafty jsou na Vydře zakázány. Úsek řeky Vydry od Antýglu až k soutoku s Křemelnou dosahuje řeka obtížnosti WW IV - V+ a není povoleno ji splouvat.

Řeka Vydra - rozvodněná